Mogan Gölü’ndeki Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Morfometrik ve Meristik Özellikleri


Creative Commons License

Benzer S. , Saylar Ö. , Gül A. , Yılmaz M. , Gül G. , Uzel N.

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye