STEVENS JHONSON SENDROMU VE TİP 1 DİYABETES MELLİTUS BİRLİKTELİĞİ BİRLİKTELİK Mİ KOİNSİDANS MI


AKIN O., DEMET AKBAŞ E., DÖĞER E. , BİDECİ A. , ÇAMURDAN M. O. , CİNAZ P.

. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye