STEVENS JHONSON SENDROMU VE TİP 1 DİYABETES MELLİTUS BİRLİKTELİĞİ BİRLİKTELİK Mİ KOİNSİDANS MI


AKIN O., DEMET AKBAŞ E., DÖĞER E. , BİDECİ A. , ÇAMURDAN M. O. , CİNAZ P.

. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey