İdrarda organik asit taramasının optimizasyonu


Öktem R. M., İnci A., Biberoğlu G., Okur İ., Ezgü F. S., Tümer L.

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Hatay, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.409-410

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.409-410
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

PS153 İdrarda organik asit taramasının optimizasyonu Rıdvan Murat Öktem1 , Aslı İnci1 , Gürsel Biberoğlu1 , İlyas Okur 1 , Fatih Süheyl Ezgü1 , Leyla Tümer1 1.Gazi Üniversitesi

Giriş ve Amaç Organik asit taraması metabolik hastalıkların tanı ve takibinde sık kullanılan laboratuvar testlerinden birisidir. GC-MS ile yapılan organik asit taramasında analitik olarak tüm organik asitler analiz edilmekte ve “mass spectrum” kütüphanesinden tanımlanmaktadır. Günümüzde tanımlanmış yaklaşık 500 kadar organik asidüri bilinmekte ve bunlara sürekli yenileri eklenmektedir. Bazı hastalıklarda tanısal anlamı olan organik asitlerin ve bunlarla ilişkili yeni hastalıkların tanımlanması ile bu kütüphanelere de yeni spektrumların eklenmesi gereklidir. Gereç ve Yöntem İdrarda organik asit taraması laboratuvarımızda etilasetat ekstraksiyonu ve MSTFA ile trimethylsilyl türevleri oluşturularak GC-MS yöntemi ile çalışılmaktadır. Elde edilen kromatogramlar kütle spektrumu kütüphaneleri (Organik asit kütüphaneleri, Wiley, Nist v.b) ile taranmakta ve raporlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak, mevcut kütüphanelerde bulunmayan ancak taranması önerilen organik asitler belirlendi. Daha sonra bu organik asitlere ait spektrumlar bulundu ve yeni bir kütüphanede bir araya toplandı. Bulgular Yapılan literatür taraması sonrasında aşağıda tabloda verilen organik asitler yapılan taramaya eklendi.