Elementel, Semielementel ve Polimerik Ürünlerin Gastrointestinal Hastalıklardaki Yeri


YILDIRAN H.

ULUSLARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes