Elementel, Semielementel ve Polimerik Ürünlerin Gastrointestinal Hastalıklardaki Yeri


YILDIRAN H.

ULUSLARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye