A NEW METHOD FOR HIGHWAY FLEXIBLE PAVEMENT MIX DESIGN: SUPERPAVE


Creative Commons License

Arıkan Öztürk E., Çubuk M. K.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.19, no.2, pp.175-184, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Marshall method is widely used for bituminous mixture design in many countries including Turkey. However, Marshall method cannot fully emulate the compaction process, carried out by rollers in field, through hammering. Besides, since local climatic conditions and temperature changes are not considered thoroughly, pavements designed by this method exhibit inferior performance than expected. Pavements constructed utilizing by Marshall method performed well during 1960’s when traffic loads were light, however, with increasing traffic loads the problem of rutting was detected even on structurally sufficient pavements. In order to improve performance of bituminous mixtures, several studies were initiated in different countries such as the United States, (US), France, United Kingdom (UK), Austria, Australia, Norway and Finland. Strategic Highway Research Program completed in the US, yielded a new method for bituminous mixture design called SUPERPAVE (SUperior PERforming Asphalt PAVEments) in which compaction process was emulated by a gyratory compactor. In this study, SUPERPAVE method was investigated and comparisons with Marshall Method were provided.

Keywords: Superior Performing Asphalt Pavements SUPERPAVE, Marshall mix-design method. 

Türkiye’de ve bir çok ülkede, bitümlü karışım tasarımında Marshall tasarım yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemde, karışıma uygulanan sıkıştırma tekniği (tokmaklama) uygulamadaki silindir sıkıştırmasını tam olarak temsil edememekte, yöresel iklim koşulları ve sıcaklık değişimleri gerektiği ölçüde dikkate alınmadığı için üstyapı beklenen performansta hizmet verememektedir. Marshall tasarım yöntemi ile yapılan karışımlar, trafik yükünün hafif olduğu 1960’lı yıllara kadar iyi sonuç vermiş, ancak daha sonra trafik yükünün artmasıyla, yapısal olarak sağlam olan yollarda bile tekerlek izi teşekkülü (oluklanma) meydana gelmeye başlamıştır. Bitümlü karışımların performanslarını artırmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) ve Fransa başta olmak üzere İngiltere, Avusturya, Avustralya, Norveç ve Finlandiya’da değişik metotlar üzerine çalışmalar başlatılmış ve yapılan bu çalışmaları takiben A.B.D’de, Stratejik Karayolu Araştırma Programı uygulamaya konmuştur. Bu programda, yoğurmalı preste gerçekleştirilen ve Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama adı verilen yeni bir karışım tasarımı geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama karışım tasarım yöntemi incelenmekte ve sistemin Marshall tasarım yöntemi ile karşılaştırması yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek performanslı asfalt kaplama, Marshall karışım tasarımı.