Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre LGS fen ve matematik testleri ile LGS diğer alt test başarılarının karşılaştırmalı analizi


Creative Commons License

Yüksel M., Ertürk A.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, pp.426-447, 2023 (Peer-Reviewed Journal)