Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi II Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyotik İndeks Yöntemi


KAZANCI G. N. , GİRGİN S. , DÜGEL M., OĞUZKURT D.

Form Ofset, Ankara, 1997

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 1997
  • Publisher: Form Ofset
  • City: Ankara