Yaşlılarda Otago Egzersizlerinin Düşme Korkusuna, Dengeye, Güçlendirmeye ve Fonksiyonel Hareketliliğe Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü


GENÇ F. Z., BİLGİLİ N.

II. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes