Koroner arterde embolize olan stentin çıkartılmasında alternatif metod: Çift tel burgu


Gürsoy E., Candemir M., Mutlu I., Köklü M., Çelik M., Uygar Ç. Y.

33.Uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Giriş: Perkütan intravasküler girişimsel işlemler sırasında karşımıza çıkabilecek en önemli komplikasyonlardan

biri de kullanılan cihazların veya bunların parçalarının embolizasyonudur.Özellikle

koroner arter içinde stentin balondan sıyrılması, mevcut senaryolar içinde ani karar verilmesini

gerektiren ve değişik cihaz ve yöntemlerin kullanıldığı durumlardır. Bu olguda, sol ön inen arter

ağzındaki stente takılarak balondan sıyrılan ve ana koronere uzanan stentin farklı bir yol olarak çift

tel kullanılarak çıkarılması anlatılmıştır.

Olgu: Yetmiş üç yaş erkek hasta akut ön duvar MI nedeni ile nedeni ile acil koroner anjiografiye

alındı. Sağ femoral artere 6 Fr kılıf yerleştirilerek,JR4 tanısal ve JL4 kılavuz kataterler ile işlem

gerçekleştirildi.LAD osteal tam tıkalı trombüslü lezyon izlenmesi üzerine girişim kararı verildi.

Lezyon 0.014 Asahi tel ile geçilerek 2.0x15 balon ile ön dilatasyon yapıldı. Uzun segment lezyon

izlenmesi üzerine LAD ağzına tam oturacak şekilde 2.75x24 DES (Biomime) yerleştirildi. Lezyonun

kaçırması nedeni ile stentin hemen öncesinde %50 darlık kalması üzerine LAD ağzına 2.75x9

mm BMS (Alvimedica-Ephesus) yerleştirilmek istendi. Fakat stent LAD ağzında diğer stente hiç

zorlama olmadan takılarak sıyrılmıştır. Stente takılan stentin balon geri alındıktan sonra LMCA’ya

açılmamış bir şekilde uzandığı gözlendi. AKS’nin oluşturduğu trombolik ve enflamatuvar süreç

nedeni ile hızlı karar verilmesi gereken anda snare bulunmaması sonucunda farklı bir teknik ihtiyacı

doğmuştur. İkinci bir tel stentin dışından LAD distaline yollandı. Distal yatakta ilk tel daha

distalde kalacak ikinci tel ilk telin üzerine doğru tel aynı yönde birkaç tur tork ettirilerek diğer tele

dolandığı izlendi. İki tel eş zamanlı olarak kılavuz katatere doğru çekilmiştir. Stent zorlanmadan

sıyrıldığı ve diğer stente çok sıkı bağlı olmadığı için diğer stentten ayrılabilmiştir. Fakat stent IMA

embolize oldu. İki tel katater içerisine çekildiği için stent içerisinde tel kalmadı.Karar vermek için

görüntüleme yapıldı. Stent trombozu izlenmemesi üzerine hastaya tekrar tel gönderildi. Tel açılmamış

stentin içerisinden geçirilerek ıntermediate distaline gönderildi.Yine aynı metodla ikinci tel

stent dışından geçirilerek distal yatakta ikinci tel ilk telin üzerine tork ettirildi. Stent kılavuz katater

ağzına kadar görüntü eşliğinde çekildi. Kılavuz katater ağzında tellerin açılması sonrası stentin

distal embolizasyon tekrar izlendi. Intermediate artere ikinci kez embolize olan stent aynı metodla

tekrar bu kez diseksiyonda göze alınarak daha çok tork verilerek ve düğüm kuvvetlendirilerek

tekrarlandı ve görüntü eşliğinde stent kılavuz kataterin içerisine başarılı bir şekilde alındı.

Tartışma: Alternatif olarak kullanılabicek çift tel ile sıyrılan stentin alınması başarılı bir şekilde

uygulanmıştır. Teknik imkanların yeterli olmadığı durumlarda başarılı bir şekilde uygulanabilecek

alternatif bir metod olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğine inanmaktayız.