Değişik Koruyucular İle İşlem Görmüş Bazı Yerli Ağaçlarda UV Işınlarının Renk Değiştirici Etkisi


Creative Commons License

Söğütlü C., Sönmez A.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.21, no.1, pp.151-159, 2006 (Scopus)

Abstract

Bu çalışmada, yağ, mum ve cila ile işlem görmüş bazı türlere ait ağaç malzemelerde UV ışınlarının renk değiştirici etkisi araştırılmıştır. Bu maksatla, ülkemizde yetişen akasya (Robinia pseudoacacia L.), armut (Pirus communis L.), kestane (Castanea sativa Mill.), sapsız meşe (Quercus petrean Lieble) ve Toros sediri (Cedrus libani A. Rich) odunlarından hazırlanan numune yüzeylerine gomlak cilası, tik yağı ve sıvı parafin uygulandıktan sonra 72 saat süreyle UV ışınlarına maruz bırakılmıştır. Renk değişimleri ASTM 2224.02 e1’e göre belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yağ, mum ve cila ağaç malzemelerin rengini UV ışınlarına karşı koruyamamıştır. En az renk değişimi sıvı parafinde elde edilmiştir.