EXAMINATION OF TRAFFIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY THROUGH COMPARISON WITH TRAFFIC EDUCATION GIVEN IN DIFFERENT COUNTRIES AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT


Creative Commons License

Özdemir S., Hatipoğlu S., Arıkan Öztürk E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.9-22, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Traffic education has an important place along with factors such as routine controls, engineering, infrastructure, emergency, and first aid which have been formulated to prevent or reduce traffic accidents to a minimum. It has been confirmed through research that if traffic education, whose effects are realized in the long run but are persistent at the solution point, is started at an early age, its effectiveness and persistency will be higher. In this study traffic education given in primary education which forms a step of formal education system in Turkey and in which learning is faster and more permanent has been examined. By examining the education plans, policies, and implementation methods of successful countries in this field, suggestions to compensate deficiencies and improve traffic education in primary education in Turkey have been made.

Key words: Traffic Education, Primary Education Period

Trafik kazalarını önlemek veya en az seviyeye indirilebilmek için formüle edilen; denetim, mühendislik ve alt yapı, acil ve ilk yardım faktörlerinin yanı sıra trafik eğitiminin önemi ayrı bir yere sahip olmaktadır. Etkileri uzun dönem içinde gerçekleşen fakat çözüm noktasında kalıcılığı daha fazla olan trafik eğitimi; ne kadar erken yaşlarda verilirse bu kalıcılık ve etkinin daha fazla olacağı yapılan araştırmalarla da doğrulanmaktadır. Türkiye’de örgün eğitim sisteminin bir basamağını oluşturan, öğrenmenin daha çabuk ve kalıcı olduğu ilköğretim döneminde verilen trafik eğitimi bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. İlköğretimde trafik eğitiminin eksik yönlerinin tamamlanması ve geliştirilmesi için; bu alanda başarılı olan ülkelerin trafik eğitim plan ve politikaları, uygulama metotları incelenerek Türkiye için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trafik Eğitimi, İlköğretim Dönemi.