Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcusve Enterococcus Türlerinin Antibiyotik Direnç Profillerinin Araştırılması


Aktuğran T., KÜLAHCI M. B. , BAYAZIT F. N. , ÇITAK S.

Internationa Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri