Sistemik lupus eritematosus ve kad›n hastalar›n aileve sosyal yaflam›na etkileri


VARAN Ö., KÜÇÜK H., mercan r., TUFAN A. , ÖZTÜRK M. A. , HAZNEDAROĞLU Ş. , ...More

17. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 24 - 30 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey