Üst üriner sistem üroteliyal tümörlerinde nefroüreterektomi ve parsiyel üreterektomi


ATAN A.

3th Üroonkoloji Kış sempozyumu, 4 - 08 Şubat 2009