Türk Yurdu Dergisinde Alevîlik ve Bektaşîlik 1911 2000 Yılları Arasında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme


DURAN H.

Türk Yurdu, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Türk Yurdu