Davranış Düzenleme Becerileri Ölçme Aracı Baş Ayak Parmakları Dizler Omuzlar Bado Görevleri nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


SEZGİN E., DEMİRİZ S.

ACED International Journal of Family, Child and Education., vol.7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)