Kültürel diplomasi platformu olarak Türkçenin Sesi Radyosu


Creative Commons License

Düzgün S.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.112-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Kültürel diplomasi, ülkeler arasında iyi ilişkiler oluşturmak için önemli bir araçtır. Bu aracın etkili kullanılması için farklı platformlar oluşturmak gereklidir. Bu çalışmanın amacı; kültürel diplomasi platformu olarak uluslararası radyoların değerlendirmesini yapmak ve ülkemiz adına yayın yapan Türkçenin Sesi Radyosunun önemini ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir. Bulgular: Dünyada, kültürel diplomasi yürütmek amacıyla pek çok devletin radyo yayıncılığı yaptığı görülmektedir. Bunlardan; Voice of America (VOA), BBC, Radio France Internationale (RFI), Deutsche Welle (DW) ve Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR) örneklerine ait veriler ortaya konmuştur. Türkçenin Sesi Radyosuna ait veriler de araştırma kapsamında ortaya konmuştur. Buna göre; 2015-2016 yayın döneminde; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile uyumlu olarak sınıflandırılmış 24 program 390 bölüm hazırlandığı, 2017-2019 yayın döneminde; 31 program, 878 bölüm hazırlandığı, 2016 yılında 38.283 kişinin radyoya eriştiği ve 228.009 defa sayfaların görüntülendiği ortaya konulmuştur. Sonuç: Dünyadaki örnekleri de incelendiğinde; Türkçenin Sesi Radyosunun kültürel diplomasi alanına katkısı açıktır. TRT’nin gerçekleştirdiği; Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), TRT WORLD ve Voice of Turkey (VOT) WORLD gibi çalışmalar da son derecede önemlidir. Türkçenin Sesi Radyosu, programlı olarak Türkçe öğretimine yönelik radyo programları yapmaya devam etmelidir. Özellikle dijital mecralarda radyonun tanıtımı yapılarak radyoya erişim sayısı arttırılmalıdır. Radyo yayınlarında; A1-A2-B1-B2 seviyelerinde programların yapılması daha çok yabancı ülkelerin ve yabancı dinleyicilerin radyoyu tercih etmelerine sebep olacaktır. Türkçenin Sesi Radyosu, bu sayede üstlendiği misyonu daha iyi yerine getirecektir.