Farklı hemostatik solüsyonlar ile kontamine edilmiş rezin simanın kırılma dayanımının değerlendirilmesi.


AKAY C., ÇAKIRBAY TANIŞ M.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Dicle Sempozyumu 2-4 Kasım 2018, Diyarbakır (Poster Sunum), 2 - 04 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri