Pichia kudriavzevii M10 maya suşunda β-glukan’ın ekstraksiyonunun optimizasyonu


Dengiz B., YÜKSEKDAĞ Z. , BABAOĞLU AYDAŞ S. S.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 19 - 20 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri