Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı nda Yapılan Oral ve Maksillofasiyal Bölge Lezyonlarına Ait Biyopsilerin Retrospektif Olarak İncelenmesi


Şimşek Ş., Öner B., Şimşek M. B., Barış E., Üstay C.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, no.10, pp.85-89, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT
Purpose: The lesions in oral and maxillofacial region vary with slight differences in accordance with countries, regional factors, and the qualification of the physician. Thus, the purpose of the current study was to compare the different oral lesion biopsies from Ankara and surrounding locations in respect of their pathological evaluation with literature. Materials and Methods: The biopsies which was taken in the Gazi Univesity, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery between the years 2000-2003 were evaluated retrospectively according the records of the Department of Oral Pathology. 1465 biopsies were evaluated and lesions were collected under five main categories: cystic lesions, benign tumor and tumor-like lesions, malign tumors, inflamatuar/reactive lesions and others. Results: The most seen lesions in all the lesions was dental follicul (32.29%). Respectively non spesific cronic inflamatuar process (13.92%), radicular cyst(10.58%), fibroepithelial hyperplasia (8.53%) and fibrous polip(4.91%) were the most seen 5 lesions. Conclusions: In this 3 years retrospective study, the case profile of the Gazi University, Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery was obtained.

ÖZET
Amaç: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi kliniklerinde görülen lezyon türleri benzer olmakla birlikte, ülkelere, yöresel farklılıklara ve araştırıcının kriterlerine göre oransal farklılıklar göstermektedir. Biz de bu düşünceden hareketle, Ankara ili ve çevresini kapsayan bölgeden kliniğimize başvuran hastalardaki Oral ve Maksillofasiyal bölge lezyonlarına ait biopsi sonuçlarını literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Materyel ve Metod: Gazi Üniversitesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında 2000-2003 yılları arasında alınan biyopsiler, Oral Patoloji Bilim dalı kayıtları esas alınarak retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1465 adet biopsi sonucu, lezyonların türlerine göre; kistik lezyonlar, benign tümör ve benzeri lezyonlar, malign tümörler, inflamatuar/reaktif lezyonlar ve diğerleri şeklinde 5 grup altında sınıflandırıldı. Bulgular: Tüm lezyonlar içinde en sık görülen lezyon dental follikül (%32.29) olmuştur. Sırasıyla non spesifik kronik inflamatuar proçes (%13.92), radiküler kist (%10.58), fibroepitelyal hiperplazi (%8.53) ve fibröz polip (%4.91) en sık görülen beş lezyon olmuştur. Sonuç: 3 yıllık bu retrospektif çalışma ile Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalına gelen olgu profili elde edilmiştir.