ENERGY EFFICIENT DESIGN APPROACHES IN GREEN AIRPORT TERMINAL BUILDINGS


Ereser E., Beyhan F.

V. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, 11 - 12 June 2022, pp.212-224

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.212-224
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Enerjiye bağımlılığın artması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi tehlikesiyle ortaya çıkan enerji verimliliği ve etkinliği ile ilgili çalışmalar birçok sektörde olduğu gibi dünyada hızla gelişen sektörlerden biri olan havacılık sektöründe de karşılık bulmaya başlamıştır. COVID-19 pandemisinin sonuna gelindiği ve dünyada normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde hava ulaşımına olan talep tekrar artmakta; sektörün büyümesiyle gün geçtikçe sayıları ve kapasiteleri artan havalimanlarının küresel ısınmadaki payı devamlı olarak çoğalmaktadır. Ulusal ve küresel ölçekte havacılık ulaşımı için düğüm noktası görevi gören havalimanları yapım ve işletim süreçlerinde başta elektrik olmak üzere büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmektedir. Havalimanı kompleksi içerisinde enerji ve kaynak tüketimindeki payı ve bu payın azaltılması için sahip olduğu yüksek potansiyel sebebiyle terminal binalarının enerji verimliliği açısından ele alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yeşil havalimanı terminal binalarında uygulanabilecek enerji verimli tasarım yaklaşımlarını belirlemek, mimarlara ve tasarımcılara projenin tasarım evresinde yol gösterici olacak bir kaynak oluşturmaktır. Yapılan çalışma ile, terminal binalarının enerji verimli olarak tasarlanmasına katkı sunacağı ve böylelikle daha az enerji ve kaynak tüketen, karbon ayak izi azaltılmış, çevreye duyarlı ve yenilikçi yapılar elde edilebileceği öngörülmektedir.