Ekonomik Büyüme Sürecinin Mekansal Boyutu: Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan İllere Yönelik Bir Analiz


Kuntay O., Erol D.

11. Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi KTÜ 21-22 Ekim 2004 , Trabzon, Turkey, 21 - 22 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes