Tek doz alkol uygulamasının sıçan karaciğerinde malondialdehit, glutatyon ve hidroksiprolin düzeylerine etkisi


DİNCER S. , ÖZ OYAR E., ÖZENİRLER MAYER S.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Turkey, 29 September - 04 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey