Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Mutasyon Tiplerine Göre Hematolojik Parametreler ve Akut Faz Reaktanları Düzeyleri


HEDEF A., KILINÇ M., GANİYUSUFOĞLU E., DAĞLI H.

XVII. Uluslarası Katılımlı Klinik Biyokimya Kongresi, 4 - 07 Mayıs 2017