Demiryolu Lojistiğinde Tedarik Zinciri Performans Metrikleri


Creative Commons License

Yıldız K., Ahı M. T.

Demiryolu Mühendisliği, no.11, pp.14-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Demiryolu Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.14-25
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Time, speed and quality pressures on industries are gradually increasing. In the age of digital transformation, competition between industries is now measured by supply chain performance. By measuring performance metrics, problems in the chain can be identified and improvements can be made. It is important that strategies created from top to bottom and from bottom to top do not overlap. In this respect, there is a need for an approach to support decision-makers to make more effective decisions with less risk and to integrate strategic and operational elements. Accurate determination of performance metrics is one of the most important steps in the very complex supply chain. In the study, performance metrics were determined with the latest version of the SCOR (Supply chain operations reference) model. The interactions of the metrics in the relationship were determined by correlation analysis and the relationship was quantified. The return of operating capital and cash cycle time are the most effective metrics in supply chain performance of a railway company. In the study, a model that can make comparisons between the performance metrics and firms has been created.

Sanayilerin üzerindeki zaman, hız ve kalite baskısı git gide artmaktadır. Dijital dönüşüm çağında sanayiler arasındaki rekabet artık tedarik zinciri performansıyla ölçülmektedir. Performans metriklerin ölçülmesiyle zincirdeki problemler tespit edilerek iyileştirmeler yapılabilmektedir. Yukarıdan aşağıya ve aynı şekilde aşağıdan yukarı yönlü oluşturulan stratejilerin çakışmaması önemlidir. Bu bakımdan, karar vericilerin daha az riskle daha etkili kararlar verebilmelerini destekleyecek ve stratejik ve işletmesel unsurları entegre edecek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Çok karmaşık olan tedarik zincirinde performans metriklerinin doğru belirlenmesi en önemli adımlardan biridir. Çalışmada SCOR (Supply chain operations reference) modelinin en son sürümüyle performans metrikleri belirlenmiş ve ilk kez demiryolu sektöründeki bir firma verileriyle uygulama gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan ilişkide yer alan metriklerin birbiriyle etkileşimleri korelasyon analizi ile belirlenmiş ve ilişki sayısallaştırılmıştır. İşletilen sermayenin geri dönüşü ve nakit çevrim süresinin tedarik zinciri performansında en etkin ilk iki metrik olduğu göze çarpmaktadır. Performans metriklerinin belirlenmesiyle firmalar arası kıyaslama yapabilen ve karar destek sistemleri için bir temel zemin oluşturan bir model oluşturulmuştur.