Çok Aşamalı Sıralı Küme Örneklemesinde Yeni Bir Tasarım


AKINCI N., ÖZDEMİR Y. A.

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26 - 28 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri