THE EFFECT OF FUNCTIONAL CHANGES OF RUSSIAN HOUSINGS IN KARS CITYCENTER: THE CASE OF GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA STREET


Fesci C., Akın E.

"IArcSAS" 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.826-846

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.826-846
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Kars, tarih boyunca birçok medeniyetin hâkimiyeti altında kalmış, stratejik konumu nedeniyle önemli bir kent olmuştur. 1878-1918 yılları arasında Rus hâkimiyeti döneminde kent yeniden planlanmış, genellikle Baltık Mimarisi olarak adlandırılan, ancak Rusya'nın kendine özgü eklektik mimari üslubu ile yapılan askeri, dini, kamusal ve ticari yapılar ile konutlar kentin yeni yüzünü oluşturmuştur. Çoğu günümüze kadar ulaşan Rus hâkimiyeti döneminin yapıları kentin kültür mirasları arasındadır. Kars kent belleğinde oldukça önemli bir yer tutan Rus konutları zaman içinde kentin değişim ve gelişiminden etkilenerek günümüzde özgün işlevlerini büyük ölçüde kaybetmiş; farklı işlevlerde kullanılan konutların sayıları hızla artmıştır. Bu çalışmanın amacı, Rus hâkimiyeti dönemi konutlarının günümüzdeki mekânsal ve işlevsel değişikliklerinin incelenmesidir. Amaca koşut olarak, Rus konutlarının en fazla bulunduğu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi (Mikhaylovskaya Ulitsa) üzerinde sınırlandırılan alandaki konutların incelenmesi hedeflenmiştir. Hedef doğrultusunda, Rus konutlarının genel mekânsal özelikleri hakkında kısaca bilgi verilmekte, araştırma alanındaki Rus konutlarına değinilmekte ve kafeye dönüştürülen bir Rus konutunun mekânsal analizi yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, incelenen konutta Rus döneminin mekânsal özeliklerinin bir kısmının korunduğu, ancak özgün ve önemli bir kısmının ortadan kaldırıldığı görülmüştür.