Anne-Babaların Korona-Virüs (COVİD-19) Salgını Sürecinde Aile Yaşantılarına İlişkin Görüşleri


Başaran M. , Aksoy A. B.

Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.668-678, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 71
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.10589
  • Dergi Adı: Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.668-678

Özet

Bu araştırmanın amacı anne ve babaların 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sürecinde ev ortamındaki aile yaşantılarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel desenlerden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi form aracılığıyla uygun kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 19 anne ve 7 baba olmak üzere toplam 26 ebeveynin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu ebeveynlerin ve çocukların bu süreçte hem olumlu hem de olumsuz yaşantılar deneyimledikleri görülmüştür. Ebeveynlerin bu süreçte meydana gelen olumlu yaşantılara ilişkin görüşleri, artan aile içi etkileşim kategori altında incelenmiştir. Olumsuz yaşantılarına ilişkin görüşleri ise psikolojik sorunlar, sağlık sorunları ve eğitim sorunları olmak üzere üç kategori altında ele alınmıştır. Araştırma sonuçları göz önüne alındığında aile, ebeveynler ve çocuklara ait hangi değişkenlerinin bu sonuçları etkilediği hakkında kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır