On Complex Sasakian Manifolds


VANLI A. , ÜNAL İ.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.740

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.740