DELFI ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak bir mühendislik fakültesindeki bölümlerin akademik performans değerlendirmesi


Torağay O., Arıkan M.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.13-28, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim alanındaki gelişim ve rekabet, servis kalitesinin önemini giderek arttırmaktadır. Bu hızlı sürece ayak uydurmak için eğitim kurumları verdikleri servisin kalitesini yükseltmek ve performanslarını ölçmek için girişimde bulunmaktadırlar. Genelde kurum performansları tek bir kritere bağlı kalmayıp, birden fazla kriter ve ölçü açısından değerlendirilmelidir. Bu çalışmada çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden TOPSIS kullanılarak, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümler akademik performans açısından karşılaştırılmıştır. TOPSIS yöntemi için gerek duyulan kriterler ve onların ağırlıkları önceki çalışmaların çoğunluğunun tersine göreceli olarak değil, uzman görüşlerine dayanarak elde edilmiştir. Bu amaçla grup karar verme yöntemlerinden Delfi yöntemi ile uzman görüşleri toplanmış ve kriter ağırlıkları belirlenmiştir.