Nitritin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi: Derleme.


ÇOĞUN H. Y. , Aladağ A. T. , temiz ö., Sağ H., FIRAT Ö., FIRAT Ö., ...More

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 14 - 17 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey