Yeni Teknolojilerin Gelişmekte Olan Ülkelerde Üretim Organizasyonlarına, İşgücü Süreçlerine, İşgücü Pazarına ve Mekana Yansıyan Etkileri: İstanbul Basım ve Yayın Sektörü Örneği


ERDOĞANARAS F.

3. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 18 - 20 Ağustos 2003, ss.508-521

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.508-521