Yeni Teknolojilerin Gelişmekte Olan Ülkelerde Üretim Organizasyonlarına, İşgücü Süreçlerine, İşgücü Pazarına ve Mekana Yansıyan Etkileri: İstanbul Basım ve Yayın Sektörü Örneği


ERDOĞANARAS F.

3. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 18 - 20 August 2003, pp.508-521

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.508-521