Etkin maddeleri gliklazit olan ilaçların sağlıklı insanlarda ve şeker hastalarında kan şeker seviyesi üzerine etkilerinin incelenmesi


ÇETE S., DEMİREL G., ÖREN S., YAŞAR A.

Selçuk Üniversitesi XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes