PAREMETER ESTIMATION IN SIMPLE LİNEAR REGRESSION MODEL UNDER NONNORMAL ERROR TERMS


GÜL H. H. , ACITAŞ Ş., ŞENOĞLU B., BAYRAK H.

ÇUKUROVA 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019, ss.268-270

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.268-270