Growth Modification in Class II, Open Bite/Deep Bite, and Multidimensional Problems


Creative Commons License

Taner R. L.

in: Contemporary Orthodontics, Lale Taner, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.445-492, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.445-492
  • Editors: Lale Taner, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Patients with a Class II growth pattern have some combination

of deficient forward mandibular growth and excessive maxillary

growth that is more likely to be downward than forward. For

growing patients, stimulation of forward mandibular growth or

restraint of maxillary growth in both directions would be ideal

treatment. Alternatively, if the facial appearance is acceptable except

for protruding maxillary incisors, mild or moderate Class II skeletal

relationships can be accepted and the teeth moved with or without

extraction to fit together. This is a solution more often chosen in

slow or nongrowing adolescent or postadolescent patients and,

although outlined here, is discussed in detail in Chapter 16.

Sınıf II büyüme modeline sahip hastalar yetersiz öne mandibular büyüme ve öne olmaktan ziyade aşağı yönde olan aşırı maksiller büyüme kombinasyonuna sahiptir. Büyüyen hastalarda önce mandibular büyümenin stimülasyonu veya her iki yönde maksiller büyümenin engellenmesi ideal tedavi olacaktır. Alternatif olarak, fasiyal görünüm kabul edilebilir ise maksiller keserlerin protrüzyonu haricinde ılımlı veya orta düzeyde sınıf II iskeletsel ilişki kabul edilebilir ve dişler birbirine uyum sağlayacak şekilde çekimli veya çekimsiz hareket ettirilebilir. Bu daha sıkılıkla yavaş ve büyümeyen adolesan veya postadolesan hastalar için bir çözümdür ve burada listelenmesine karşın Bölüm 16'da detaylı anlatılmıştır.