Farklı Ülkelerdeki İki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi Örneği


MUSA M., ATEŞ B., KARA E., GÖKYÜREK B.

International Journal Of Science Culture and Sport International Refereed Scientific Journal Proceedings Of The 4 (th) International Conference On Science Culture, Ohrid, Macedonia, 22 - 26 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ohrid
  • Country: Macedonia
  • Gazi University Affiliated: Yes