Development of an Online Learning Management System and Investigation of Its Usability


OLPAK Y. Z. , KILIÇ ÇAKMAK E.

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL2016) Conference, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun., 1 - 03 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri