Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı


Bilgili N. (Editor), Kitiş Y. (Editor)

Vize Yayınevi, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Vize Yayınevi
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlığı geliştirme çabalarının nihai hedefi yaşamın uzaması kadar niteliğinin

de artmasıdır. Bilimsel bilgi ve becerinin yanı sıra insan yaşamının değerine

ilişkin mesleki, felsefi ve etik ilkelerin içselleştirilmiş olması da bu hedefe ulaşmada

önemli katkı sağlar. Sağlık ve hastalığın iç içe olduğu bir döngü olan insan

ömrünün her aşamasında sağlık ve bakım hizmeti gereksinimi olmakla birlikte bu

gereksinim yaşla artış göstermektedir.

Günümüzde yaşlı nüfusun giderek artması ile birlikte evde, kurumda ve

hastanelerin pek çok biriminde (acillerde, iç hastalıkları kliniklerinde, onkoloji

kliniklerinde, cerrahi kliniklerinde) daha fazla sayıda yaşlıya hizmet verilmekte ve

bakım gereksinimi olan yaşlı birey sayısı da hızla artmaktadır. Bu nedenle sadece

yaşlı bakım kurumlarında çalışan hemşirelerin değil bakım hizmetlerinin hemen

her alanında çalışan hemşirelerin yaşlı bakımının temel esaslarını, yaşlı bireylerin

bakım gereksinimlerini, yaşlı bakımında özel konuları öğrenmeleri ve hepsinden

önemli olmak üzere özenli ve kaliteli bakım felsefesini benimsemeleri gereği vardır.

Bu kitap, alana emek veren, konuyla ilgili çalışmaları, projeleri, engin bilgi

ve deneyimleri olan yazarların değerli katkıları ile hazırlanmıştır. Kitap, yaşlı bireylere

hizmet veren hemşireler ve hemşirelik öğrencileri için kaynak kitap niteliğinde

olup, kitapta yer alan konuların yaşlılıkla ilgilenen tüm sağlık çalışanları için

de yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu kitapta yaşlılık döneminin özellikleri, yaşlılığı

açıklayan temel teori ve yaklaşımlar, yaşlı bireylerin bakım gereksinimleri

ve döneme özgü farklılıklar, yaşlı sağlığının değerlendirilmesi, yaşlılık döneminde

sık görülen sağlık sorunları ve bakımı konularında güncel bilgiler yer almaktadır.

 Bu kitap sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık yıllarının daha sağlıklı ve nitelikli yaşanması amacına yönelik gerekli bilgiler içermekte ve bakımın hemşirelik yönü ile ilgili güncel bilgileri paylaşmaktadır.