İmmün-süpresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit: vaka raporu.


PAMUKÇU U. , PEKER İ. , ZOR Z. F. , ÜÇOK C. Ö.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 Nisan 2017