Güncel Estetik CAD/CAM Materyallerinin Aşınma Direnci.


EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I. , ERGÜN G. , VALLITTU P. K. , LASSILA L. V.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text