Trabzon Akçaabat Yöresi Oyaları ve Türk Halk Şiirinde Oya Motifi


YAYAN G. H.

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 26 - 28 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey