Albert Camus’nün Saçma Felsefesi: Caligula,Yabancı Ve Sisifos Söyleni


Koç E.

Sosyal Bilimler Dergisi( Sobider), sa.6, ss.1-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.16990/sobider.174
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi( Sobider)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-19

Özet

Albert Camus (1913-1960) Nobel ödüllü Fransız filozof, yazar ve gazetecidir. Onun görüşleri absürdizm olarak bilinen felsefenin gelişimine katkıda bulunmuştur. Camus insanoğlunun ''Varoluşun anlamı nedir?'' sorusunu sormaktan kaçınamayacağını ileri sürer. Bununla birlikte o, bu sorunun bir yanıtı olduğunu yadsır ve uygun bir yanıt sağlayacak olan her bilimsel, teleolojik, metafizik ya da insan yaratımı amacı reddeder. Camus'nün düşüncesi basittir: Yaşam anlamsızdır. Yaşamın anlamı bizi kuşatan dünyada bulunamaz. Saçmalık/uyumsuzluk bilincimiz ve dünya arasındaki ayrılıktan kaynaklanır. Saçma insanın isteği ve dünyanın akıl almaz sessizliği arasındaki bu karşılaşmadan doğar. Fakat eğer yaşam saçmaysa,yaşamanın gayesi nedir? Metafor olarak, Sisifos'a ilişkin Yunan söylenini kullanarak, Camus bu soruyu yanıtlamaya ve intihara bir alternatif sunmaya çalışır. Bu, yaşamın saçmalığına ilişkin bilinçle nasıl yaşanacağı Camus felsefesinin merkezi sorusudur: ''Saçma ölümü dikte eder mi?'' Camus yanıtın hayır olduğuna inanır. Camus, saçma deneyimine uygun yanıtın saçmanın tam bilincine vararak yaşamak olduğunu ileri sürer.

Anahtar kelimeler: Saçma, Bilinç, Dünya, Ölüm, Başkaldırı.

THE ABSURD PHILOSOPHY OF ALBERT CAMUS:CALIGULA, THE STRANGER, THE MYTH OF SISYPHUS

Abstract

Albert Camus (1913-1960) was a French Nobel Prize-winning philosopher,author and journalist. His views contributed to the rise of the philosophy known as absurdism. Camus argues that human beings cannot escape asking the question, ''What is the meaning of existence?'' Camus, however, denies that there is ananswer to this question, and rejects every scientific, teleological, metaphysical, or human-created end that would provide an adequate answer. His idea is simple: Life is meaningless. The meaning of life cannot be found in the world around us. Absurdity arises from the seperation between our consciousness and the world. The absurd is born out of this confrontation between the human need and the unreasonable silence of the world. But if life is absurd,what is the point of living on? Using the Greek myth of Sisyphus as a metaphor, Camus attempts to answer this question and present an alternative to suicide. How to live with the consciousness of this absurdity of life is the central question of Camus's philosophy: ''Does the absurd dictate death?'' Camus believes that the answer is no. The appropriate response to the experience of absurd, Camus suggest, is to live in full consciousness of it.

Keywords: Absurd, Consciousness, Dünya, Death, Rebellion.