İki bileşenli gerinim ölçerli torna dinamometresi tasarımı,imalatı ve bilgisayara entegrasyonu


Özçatalbaş Y., Ercan F.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-12, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu uygulamalı araştırmada tornalama sırasında oluşan talaş kaldırma kuvveti bileşenlerinden kesme kuvveti (Fc) ve ilerleme kuvvetini (Ff) ölçebilen bir dinamometre tasarımlanmış ve imal edilmiştir. Gerinim ölçme (strain - gauge) tekniği ile çalışan dinamometre (Fc) =2000N ve (Ff)=1500N ölçme kapasitesindedir. Dinamometre - bilgisayar entegrasyonu sağlanarak statik kalibrasyonu yapılmıştır. Performans deneyi için normalize edilmiş 1050 çeliğinin belirli talaş kaldırma parametrelerindeki kesme kuvvetleri bilgisayar ortamında ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Bu sayede, kesme kuvvetlerine bağlı işleme parametrelerinin optimizasyonu ve işlenebilirlik amaçlı deneysel çalışmalarda kullanılabilecek gelişmiş bir deney düzeneği hazırlanmıştır.