Çarpışma Yüklemesi Etkisindeki Betonarme Kolonların Lineer Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi


Barmaki W., ANIL Ö.

4.UDMSK, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes