Değişik evrelerde kronik böbrek hastalığı olan ve renal replasman tedavisi uygulanan çocuk hastalarda MOXO-SPT ile performans değerlendirme


BÜYÜKKARAGÖZ B., SOYSAL ACAR A. Ş., EKİM M., BAYRAKCİ U. S., BÜLBÜL M., ÇALTIK YILMAZ A., ...More

11. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji E-Kongresi, 04 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes