Diastemaların ve Şekil Bozukluklarının Direk Kompozit Rezin ile Restorasyonu (Olgu Sunumu)


Creative Commons License

Dağdelen Ahısha C., Çoban S., Üçtaşlı M. B.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, no.Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikler, pp.125-128, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Diastema dişlerin form ve şekillerindeki farklılıklardan, diş eksikliklerinden ya da diş arklarının boyutu ile dişlerin boyutları arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanmakta ve estetik sorunlara neden olmaktadır. Diastemalar; ortodontik, protetik yada restoratif tedavilerle veya diastemanın şiddetine göre multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Kliniğimize 40 yaşında kadın hasta, eski restorasyonlarının formundan ve dişleri arasındaki boşluk şikayetleri nedeni ile başvurdu. İntraoral muayenede hastanın 11 nolu dişinin 21 nolu dişine göre mesiodistal boyutta 2 mm daha dar olduğu görüldü, 21 ve 22 nolu dişlerde bulunan eski restorasyonunun renk ve form bozuklukları olduğu tespit edildi. 21 ve 22 nolu dişlerindeki bozuk formdaki ve renklenme bulunan eski kompozit restorasyonlar uzaklaştırıldı. Takiben 12, 11, 21, 22 nolu dişlerin mine yüzeylerine 60 saniye süre ile %37’lik fosforik asit uygulandı, 60 saniye yıkandı, kurutuldu ve adeziv sistem uygulanarak polimerize edildi. Silikon indeks yardımıyla restorasyon tamamlandı. Restorasyonların bitirme ve parlatma işlemleri aliminyum oksit bitirme ve parlatma diskleri ile tamamlandı.