Contemporary Approaches to Miniature Art in Today’s Turkish Paintin


Creative Commons License

Yayan G. H., Demirel A.

Turkish Studies, vol.15, no.3, pp.1767-1782, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.43620
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1767-1782
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Miniature art is a traditional painting art with a rich and deep meaning in Anatolia, which has a deep-rooted Turkish culture. Miniature works describing historical festivities, wars and expeditions in Turkish culture have been handled in a realistic style, unlike the examples in other Islamic countries. This feature of Turkish miniatures, besides telling us about the tradition and dressing of the period in which it was made, also gave us the opportunity to follow Turkish history. In this context, each of the Miniature works is a unique historical document. In this study, it is aimed to examine the paintings similar to contemporary Turkish miniature art with a literature study. In this research, our artists who created aunique style by combining the unique images of this art with the synthesis of the modern world between east and west were examined. In fact, since each artist is a subject of research on his own, while examining the artists in this study, only the narrative styles that are close to the miniature are we focused. Although some of them are dead, most of them are still working today, and they focus on their miniature style in their works, and therefore the field is considered important for research. In the research, “literature review” and “art work analysis” were chosen as methods. Considering the limitations of the subject, within the scope of the research, the works of 9 painters such as Devrim Erbil and Yurdaer Altıntaş were examined, and how they reflectedtraditional miniature art in style, color and content were evaluated.

Keywords: Visual Arts, Contemporary Turkish Painting, Contemporary Turkish Painters, Traditional Turkish Miniature Art, Ornamentation

Minyatür sanatı, köklü bir Türk kültürüne sahip olan Anadolu'da, çok zengin ve derin anlamlar içeren geleneksel bir resim sanatıdır. Türk kültüründe yer alan tarihi şenlikleri, savaşları, seferleri anlatan bu resimli eserler, diğer İslam ülkelerindeki örneklerinden farklı olarak gerçekçi bir üslupla ele alınmışlardır. Türk minyatürlerinin bu özelliği, bizlere yapıldığı dönemin örf, âdet, gelenek ve giyim kuşamını olduğu kadar, Türk tarihini de takip edebilme imkânı sunmuş ve bu eserlerin her biri de özgün birer tarihi belge niteliği taşımıştır. Bu araştırmada çağdaş Türk sanatçılarının saray sanatı olarak nitelendirilen minyatür sanatına yönelimleri ile bu üslupta yaptıkları eserlerin bir literatür çalışmasıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmada, çağdaş dünyanın doğu ve batı arasında sentezlenmesiyle bu sanatın bize has imgelerini birleştirerek kendine has üslup oluşturan sanatçılarımız ele alınmıştır. Aslında her bir sanatçı başlı başına bir araştırma konusu olduğundan bu çalışmada yer alan sanatçıları incelerken onların sadece minyatüre yakın olan anlatım tarzlarına odaklanılmıştır. Bazıları aramızda olmasa da, çoğu günümüzde çalışmalarına devam eden bu sanatçılar eserlerinde yalın bir şekilde minyatür üslubuna odaklanmış olmaları, inceleme ve alan araştırma açısından önemli görülmüştür. Araştırmada “literatür tarama” ve “eser analizi” yöntem olarak seçilmiştir. Konu sınırlılığı göz önünde bulundurularak, araştırma kapsamında sanatçılarımızdan Turgut Zaim ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile başlayıp, Devrim Erbil, Yurdaer Altıntaş gibi 9 ressamın eser örnekleri incelenerek geleneksel minyatür sanatını, üslup, renk ve içerik olarak eserlerinde nasıl yansıttıkları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Çağdaş Türk Resmi, Çağdaş Türk Ressamları, Geleneksel Türk Minyatür Sanatı, Süsleme