Nod Pozitif Meme Kanserinde Standart Dozlarda Sikolofosfamid Doksorubisini Takiben Paklitaksel Veya Dosetaksel İle Doz Dens Sikolofosfamid Doksorubisini Takiben Paklitakselin Etkinlik Verilerinin Karşılaştırılması ATOD Çalışması


OCAK DURAN A., KARACA H., Buğdaylı Başal F., Menekşe S., Ustaalioğlu Öven B., BİLİCİ A., ...More

11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: No