Optimization of Machining Parameters for Electro Discharge Machining of Ferritic Stainless Steel


Arat O., Özerkan H. B.

Manufacturing Technologies and Applications (MATECA), vol.2, no.2, pp.49-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, ferritik paslanmaz çelik malzemenin elektro erozyon ile işleme yöntemiyle işlenebilirliği araştırılmıştır. Deneyler boşalım akımı (A), vurum süresi (Ton) ve vurum bekleme süresi (Toff) olmak üzere üç farklıişleme parametresi kullanılarak Taguchi’nin L9ortogonal dizisi uygulanarak deneyler yapılmıştır. Belirlenen parametrelerin iş parçası işleme hızı (İİH), elektrot aşınma hızı (EAH) ve ortalama yüzey pürüzlülüğüne (Ra) olan etkileri incelenmiştir. Deneysel sonuçlara göre iş parçası işleme hızı, elektrot aşınma hızı ve yüzey pürüzlülüğü boşalım akımının artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Ark süresinin artması ile İİH ve EAH değerleri artarken, elektrot aşınmasının azaldığı tespit edilmiştir.Ayrıca elde edilen deney sonuçları Taguchi tabanlı gri ilişkisel analiz yöntemi ile çoklu optimizasyonu yapılmıştır.Optimum işleme parametreleri, boşalım akım, vurum süresi ve vurum bekleme süresi için sırasıyla 6 A, 400 µs ve 100 µs olarak belirlenmiştir.