Alkol Bağımlılığında Beyin Görüntüleme Yöntemleri


Kuruoğlu A.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.1, no.47, pp.28-34, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alkolün santral sinir sisteminde yaygın etkileri olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Son yıllarda nörogörüntüleme tekniklerinde görülen hızlı gelişim, alkolün beyin üzerindeki morfolojik ve nörofizyolojik etkilerinin daha ayrıntılı olarak çalışılmasına olanak tanımaktadır. 1970'li yıllardan itibaren bilgisayarlı tomografi ile başlayan nörogörüntüleme çalışmalarında, özellikle frontal lobların alkolün toksik etkisine daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Manyetik rezonans çalışmaları, önceki bilgisayarlı tomografi sonuçlarını desteklemek dışında, beyaz cevher ile subkortikal yapıların daha iyi çalışılmasını sağlamıştır. Sonraki nörofizyolojik çalışmalarda ise, alkol bağımlılarında ortaya çıkan frontal bozuklukları dengelemek üzere beyin sistemlerinin işlevsel düzeyde yeniden organize olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerin ayıklık ile tersinir olduğu hem yapısal hem de işlevsel çalışmalarda tutarlı olarak yinelenen bir bulgudur. Son teknikler ile bu tersinirliğin beyinde aktif bir nörorejenerasyon sürecine işaret etmesi, hastalarda tedavi motivasyonunu artırmak açısından önemli görünmektedir.